• +46 (0) 980-55015
  • Nikkaluokta 1104, SE 981 99 Kiruna

Nikkaluoktas historia

I Nikkaluoktas fjällområde har det funnits samiska bosättningar sedan flera tusen år tillbaka

De första fasta bosättningarna, torvkåtorna,restes i Nikkaluokta i början av 1900-talet av renskötande familjer – njargajohttit (uddflyttare) som under svåra vintrar förlorade sina renhjordar och sökte annan försörjning.

Nikkaluokta låg på flyttleden och var en bra boplats.
Här fanns möjlighet till fiske, jakt och som det visade sig senare
– arbete med transport och service.

Det var stora barnfamiljer som fick sin försörjning på olika vis.

En av familjerna var Nils Olsson Sarri och hans hustru Maria.
Av deras fjorton barn kom flertalet att arbeta vidare inom byns dominerande näring – turism.

I byn Nikkaluokta bor idag 14 familjer året runt, på somrarna är byn dubbelt så stor.

Efter det att bilvägen byggts efter älvdalen och förändrade transportsätt så utvecklades turismen till huvudnäringen för folket i byn.

Familjen Sarri startade sin turistverksamhet i liten skala med att erbjuda mat och boende hemma i familjens hus.
Med tiden utvecklades turismen i området till vad den är idag.

Vårt mål är fortfarande att erbjuda god service och intressant information om vår by, vår natur och kultur.

En viktig ambition är att bevara Nikkaluokta som en levande bygd.
De flesta i personalen är Nikkaluoktabor eller samer från området.

Kunskap och känsla för närmiljön är viktigt i företagets affärsidé.
All vår verksamhet utgår från natur och samisk kultur.

Vi har öppet säsongsvis men förbokade grupper och konferenser är välkomna hela året.

Företaget Nikkaluokta Sarri AB ägs och drivs idag av Anna och Margareta Sarri, dotter & mamma. Idag är det tredje och fjärde generation som bor kvar i byn.

Boka nu

Checka inChecka ut

Följ oss på Facebook

Facebook Pagelike Widget